ДГ "Огнян Михайлов"
Детска градина в град Кнежа

Екип

 • Директор Елена Грамова
 • старши учител Габриела Иванова
 • старши учител Фиданка Паньовска
 • учител Поля Кутинска
 • учител Цветелина Малкоданска
 • учител Теодора Бонинска
 • учител Галя Златанова
 • учител Мая Христова - Няголов
 • учител Екатерина Димитрова - Качъшка
 • счетоводител Борислав Илиев
 • технически сътрудник Десислава Беновска
 • касиер-домакин Детелина Горнишка
 • готвач Цветана Гъркова
 • помощник- готвач/ перач Татяна Орешенска
 • помощник-възпитател Лиляна Драганешева
 • помощник- възпитател Христина Янкинска
 • помощник -възпитател Галя Шиндарска
 • помощник -възпитател Теодора Грамовска
 • помощник - възпитател Анелия Вешева
 • детегледач Валя Тишевишка
 • 0.5 щат огняр 0.5 щат работник поддръжка Ивайло Нанев
 • училищна медицинска сестра Бранимира Паньова
 • медицинска сестра Геновева Табашка