ДГ "Огнян Михайлов"
Детска градина в град Кнежа

Проекти

През учебната 2023/2024г. детската градина участва в следните  проекти и национални програми към МОН:

 

 

   *Проект по ПМС Ν 46/2020г. за кандидатстване за предоставяне на средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и        спортно- туристическа дейност.;

    *Схеми " Училищен плод" и " Училищно мляко" към ДФ Земеделие;

     *НП  "Хубаво е в детската градина"

     *НП "Заедно в грижа за ученика",  Модул 2 " Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап"- съвместен проект с ОУ "Васил Левски" и ОУ "Отец Паисий"