ДГ "Огнян Михайлов"
Детска градина в град Кнежа

Бюджет

Прикачени документи

Касов отчет м.04.2024.pdf
Касов отчет м.03.2024.pdf
Касов отчет м.02.2024.pdf
Бюджет - 2024г.
Касов отчет м.12.2023.pdf
касов отчет м.11.2023.pdf
Касов отчет м.10.pdf
касов отчет м.09.2023.pdf
Разпределение на бюджет 2023 г. по тримесечие.pdf
касов отчет м.08.2023.pdf
Касов отчет м.07.2023.pdf
Касов отчет м.06.2023.pdf
Касов отчет м.05.2023 г..pdf
Касов отчет м.04.2023.pdf
Касов отчет към м.03.2023.pdf
Касов отчет м.02.2023 г..pdf
Бюджет - 2023г.
Касов отчет към м.03.2023.pdf
Касов отчет м.02.2023 г..pdf
Бюджет - 2023г.
Касов отчет м.12.2022.pdf
Касов отчет м.11.2022.pdf
Касов отчет м.10.2022.pdf
Касов отчет м.09.2022.pdf
касов отчет м.08.2022 .pdf
касов отчет м.07.2022.pdf
Касов отчет м.09.2022.pdf
касов отчет м.08.2022 .pdf
касов отчет м.07.2022.pdf
Касов отчет м.09.2022.pdf
касов отчет м.08.2022 .pdf
касов отчет м.07.2022.pdf
Касов отчет м.06.pdf
касов отчет м.05.2022 година.pdf
касов отчет м.04.2022 г..pdf
тримесечен отчет първо тримесечие2022.pdf
Касов отчет м.03.2022.pdf
касов отчет м.02.2022 г..pdf
касов отчет м.01.2022 г.pdf
тримесечен отчет първо тримесечие2022.pdf
Касов отчет м.03.2022.pdf
касов отчет м.02.2022 г..pdf
Бюджет - 2022г.
тримесечен отчет 4-то тримесечие 2021 г..pdf
касов отчет м.12.2021.pdf
касов Отчет1-11.2021 д.311.xls
касов Отчет д. 532 -11.2021.xls
касов Отчет д. 713 -11.2021.xls
касов Отчет1-10.2021 д.311.xls
касов Отчет д. 713 -10.2021.xls
касов Отчет д. 532 -10.2021.xls
ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021.xls
касов Отчет1-09.2021 д.311.xls
касов Отчет д. 713 -09.2021.xls
касов Отчет д. 532 -09.2021.xls
касов Отчет1-08.2021 д.311 – НП Успяваме заедно.xls
касов Отчет1-08.2021 д.311.xls
касов Отчет д. 713 -08.2021.xls

касов Отчет д. 532 -07.2021.xls
касов Отчет1-07.2021 д.311.xls
Справка м.07.doc
касов Отчет д. 532 -07.2021.xls
касов Отчет1-07.2021 д.311.xls
Справка м.07.doc
актуализация бюджет.doc
касов Отчет1-06.2021 д.311.xls
ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021.xls
касов Отчет1-05.2021 д.311.xls
касов Отчет1-04.2021 д.311.xls
ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021.xls
касов Отчет1-03.2021 д.311.xls
касов Отчет1-02.2021 д.311.xls
Бюджет - 2021г.
касов Отчет1-05.2021 д.311.xls
касов Отчет1-04.2021 д.311.xls
ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021.xls
касов Отчет1-03.2021 д.311.xls
касов Отчет1-02.2021 д.311.xls
Бюджет - 2021г.
ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020.xls
Сборен Отчет1-12.2020.xls
Сборен Отчет1-04.2020.xls
касов Отчет1-12.2020 д.311.xls
касов Отчет1-12.2020 д.311 – НП Успяваме заедно.xls
касов Отчет д. 713 -12.2020.xls
касов Отчет1-11.2020 д.311.xls
касов Отчет д. 713 -11.2020.xls
актуализация бюджет.doc
430.pdf
Сборен Отчет1-10.2020.xls
касов Отчет1-10.2020 д.311.xls
касов Отчет д. 713 -10.2020.xls
актуализация бюджет.doc
SKM_C25820100813360.pdf
355.pdf
Сборен Отчет1-10.2020.xls
касов Отчет1-10.2020 д.311.xls
касов Отчет д. 713 -10.2020.xls
актуализация бюджет.doc
SKM_C25820100813360.pdf
355.pdf
ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020.xls
Сборен Отчет1-09.2020.xls
касов Отчет1-09.2020 д.311.xls
касов Отчет д. 713 -09.2020.xls
актуализация бюджет.doc
Сборен Отчет1-08.2020.xls
касов Отчет1-08.2020 д.311.xls
касов Отчет д. 713 -08.2020.xls
актуализация бюджет.doc
Сборен Отчет1-07.2020.xls
актуализация бюджет.doc
Сборен Отчет1-07.2020.xls
актуализация бюджет.doc
ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020.xls
Сборен Отчет1-06.2020.xls
Сборен Отчет1-05.2020.xls
актуализация бюджет.doc
BRN3C2AF442DDEE_024794.pdf
Сборен Отчет1-04.2020.xls
ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2020.xls
Сборен Отчет1-03.2020.xls
Сборен Отчет1-02.2020.xls
IMG_20200322_0001.pdf
Бюджет - 2020г.
Бюджет - 2019г.
Бюджет - 2018г.
Бюджет - 2017г.
Бюджет - 2016г.