ДГ "Огнян Михайлов"
Детска градина в град Кнежа

Дневен режим

Прикачени документи

Организация на учебния ден IV група Щурче.docx
Организация на учебния ден III група Далматинци (2).docx
Организация на учебния ден II група Малките лъвчета.docx
Организация на учебния ден I група Калинка.docx
Дневен режим 2023/2024г.
Организация на учебния ден IV група Калинка.docx
Организация на учебния ден III група Щурче.docx
Организация на учебния ден II група Далматинци.docx
Организация на учебния ден I група Малките лъвчета.docx
Дневен режим 2022/2023г.
Организация на учебния ден IV група Калинка.docx
Организация на учебния ден III група Щурче.docx
Организация на учебния ден II група Далматинци.docx
Организация на учебния ден I група Малките лъвчета.docx
Дневен режим 2021/2022г.
Дневен режим Четвърта възрастова група за учебната 2020/2021г.
Дневен режим Трета възрастова група за учебната 2020/2021г.
Дневен режим Втора възрастова група за учебната 2020/2021г.
Дневен режим Първа възрастова група за учебната 2020/2021г.
Дневен режим ДЯ '' Звездичка" за учебната 2020/2021г.