ДГ "Огнян Михайлов"
Детска градина в град Кнежа

Документи

Прикачени документи

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи.docx
Програма за превенция на ранното напускане на образователната система 23-24г.doc
Мерки и дейности за повишаване качеството на образованието.doc
план на взаимодействие с родители MO.docx
модел за адаптация в ДГ.docx
план за приобщаващото образование и осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата 23 24.docx
План за квалификационната дейност на педагог. специалисти .doc
Програмна система 2023 - 2024г..docx
ЕТИЧЕН КОДЕКС 2023-2024.doc
Правилник за ДЕЙНОСТА НА ОГНЯН МИХАЙЛОВ 2023- 2024.doc
Задължителна документация за учебната 2023/2024г.
ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими групи.docx
Програма за превенция на ранното напускане на образователната система 22-23г.doc
Мерки и дейности за повишаване качеството на образованието.doc
план на взаимодействие с родители MO.docx
модел за адаптация в ДГ.docx
план за приобщаващото образование и осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата 22 23.docx
Програмна система 2022 - 2023г..docx
ЕТИЧЕН КОДЕКС 2022-2023.doc
Правилник за ДЕЙНОСТА НА ОГНЯН МИХАЙЛОВ 2022- 2023г..doc
План за квалификационната дейност на педагог. специалисти .doc
Програмна система 2022 - 2023г..docx
ЕТИЧЕН КОДЕКС 2022-2023.doc
Правилник за ДЕЙНОСТА НА ОГНЯН МИХАЙЛОВ 2022- 2023г..doc
Задължителна документация за учебната 2022/2023г.
програма за превенциян на ранното напускане на образователната система.doc
Мерки и дейности за повишаване качеството на образованието.doc
Организация на учебния ден IV група Малките лъвчета.docx
Организация на учебния ден III група Калинка.docx
Организация на учебния ден II група Щурче.docx
Организация на учебния ден I група Далматинци.docx
Приобщаващо образование
План на методическо обединение за работа с родителите и семейната общност
План за квалификационна дейност 2021г.-2022г.
Модел за адаптация в ДГ "Огнян Михайлов"
План за квалификационна дейност 2021г.-2022г.
Седмично разпределение на четвърта възрастова група 2021г.-2022г.
Седмично разпределение на трета възрастова група 2021г.-2022г.
Седмично разпределение на втора възрастова група 2021г.-2022г.
Седмично разпределение на първа възрастова група 2021г.-2022г.
Правилник за дейността 2021г.-2022г.
Програмна система 2021г.-2022г.
Етичен кодекс 2021г.-2022г.
Стратегия за развитие 2020г.-2024г.
План за приобщаващото образование и осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата в ДГ „Огнян Михайлов” гр. Кнежа за учебната 2020/2021г.
Програмна система на ДГ “ОГНЯН МИХАЙЛОВ“- гр.Кнежа за учебната 2020/2021г.
Етичен кодекс за работещите с деца в ДГ „ОГНЯН МИХАЙЛОВ”- КНЕЖА 2020/2021г.
Правилник за Дейността на ДГ ''Огнян Михайлов'' 2020/2021г.
Годишен план - 2020/2021г.
План за приобщаващото образование и осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата в ДГ „Огнян Михайлов” гр. Кнежа за учебната 2019/2020 година
Програмна система на ДГ “ОГНЯН МИХАЙЛОВ“- гр.Кнежа за учебната 2019/2020 година
Етичен кодекс за работещите с деца в ДГ „ОГНЯН МИХАЙЛОВ”- КНЕЖА 2019-2020г.
Правилник за дейността на детска градина ОГНЯН МИХАЙЛОВ, ГР. КНЕЖА за учебната 2019/2020 година
Годишен план - 2019-2020г.