ДГ "Огнян Михайлов"
Детска градина в град Кнежа

Заповеди

Заповед РД-01-197/11.04.2020г. Министъра на здравеопазването

Заповед РД-01-277/26.05.2020г. Министъра на здравеопазването

Заповед РД-16-303/29.05.2020г. Министъра на здравеопазването

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

Прикачени документи

Заповед РД -01-194/30.03.2021г. Министъра на здравеопазването
Заповед РД09-753/19.03.2021г.Министър на образованието и науката
Заповед РД -01-173-18.03.2021г. Министъра на здравеопазването
Заповед на Кмета на община Кнежа 18.11.2020г.
Заповед РД-01-264/14.05.2020г. Министъра на здравеопазването
Заповед РД-01-263/14.05.2020г. Министъра на здравеопазването
Заповед РД-01-262/14.05.2020г. Министъра на здравеопазването
Заповед РД-01-247/01.05.2020г. Министъра на здравеопазването
Заповед РД-01-236/24.04.2020г. Министъра на здравеопазването
Заповед на Кмета на община Кнежа 13.04.2020г.
Заповед РД-01-195/10.04.2020г. Министъра на здравеопазването
Съобщение за предпазни маски от Кмета на община Кнежа 01.04.2020г.
Заповед РД-01-169/31.03.2020г. Министъра на здравеопазването
Заповед на Кмета на община Кнежа 30.03.2020г.
Заповед РД-01-168/30.03.2020г. Министъра на здравеопазването
Заповед на Кмета на община Кнежа 30.03.2020г.
Заповед на Кмета на община Кнежа 30.03.2020г.
Заповед РД-01-154/26.03.2020г. Министъра на здравеопазването
Заповед на Кмета на община Кнежа 26.03.2020г.
Заповед РД-01-154/26.03.2020г. Министъра на здравеопазването
Заповед на Кмета на община Кнежа 26.03.2020г.
Заповед РД-01-153/25.03.2020г. Министъра на здравеопазването
Заповед РД-01-143/20.03.2020г. Министъра на здравеопазването
Заповед на Кмета на община Кнежа 20.03.2020г.
Заповед РД-01-139/19.03.2020г. Министъра на здравеопазването
Заповед на Кмета на община Кнежа 19.03.2020г.
Заповед на Кмета на община Кнежа 19.03.2020г.
Заповед РД-01-131/17.03.2020г. Министъра на здравеопазването
Заповед на Кмета на община Кнежа 17.03.2020г.
Заповед РД-01-124/13.03.2020г. Министъра на здравеопазването
Актуализирана РД-01-124/13.03.2020г. Министъра на здравеопазването
13.03.2020г. РУО Плевен
Заповед на Кмета на община Кнежа 13.03.2020г.
Заповед на Кмета на община Кнежа 13.03.2020г.
16.03.20г. превантивни мерки
Заповед РД-01-122/11.03.2020г. Министъра на здравеопазването
Заповед РД-01-10 от 11.03.2020г. на МОН
РД-15-139 от 11.03.2020г. от РУО-Плевен
РЗИ-Плевен- изх.03-73-85от 11.03.2020г.
11.03.2020г. от РЗИ алгоритъм за дезинфекция
Заповед на Кмета на община Кнежа 12.03.2020г.
Заповед РД-01-118/08.03.2020г. Министъра на здравеопазването
Заповед РД -01-117-08.03.2020г. Министъра на здравеопазването
Заповед РД-09-35 09.03.2020г. Областен управител Плевен
Заповед на Кмета на община Кнежа 09.03.2020г.